تجلیل از کارآفرینان حوزه کودک

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

سیویلیکا

محورها و بخش های جشنواره
محورهای جشنواره:
 
 محورهای جشنواره براساس نوع محصولات تولید شده از سوی کارآفرینان و یا ایده های آنان تعیین گردیده اند، این جشنواره دارای دو بخش ویژه نیز است:
1. بهداشت و سلامت کودک
2.تغذیه کودک، خوراکی و آشامیدنی
3. بازی، تفریح و سرگرمی
4. آموزش و تعالی کودک
5. پوشاک کودک
6. ورزش و تربیت بدنی کودک
7. ایمنی و امنیت کودک
8. لوازم و تجهیزات اتاق کودک
9. رفاه و آسایش کودک
10. اخلاق، فرهنگ سازی و معنویت کودک 
11. کارآفرینی اجتماعی( بخش ویژه)
12. حامیان کارآفرینی( بخش ویژه)
 
بخش های جشنواره:
با توجه به تنوع اقدامات کارآفرینی و به منظور پوشش دادن کلیه فعالیت های کارآفرینانه، اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه های ذیل دارای سابقه هستند می توانند با پر کردن کاربرگ های مربوطه و ارایه اطلاعات، در این جشنواره شرکت کنند.

1. ایده های کسب و کار
2. تولید محصولات جدید (کالا و خدمات) 
3. راه اندازی کسب و کارتاریخ : 1395/11/25