تجلیل از کارآفرینان حوزه کودک

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

سیویلیکا

گفت و گویی درباره کارآفرینی در حوزه کودک با جناب آقای مهندس پرهیزکار دبیر همایش و جشنواره

مرتضی پرهیزکار عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی و پژوهشگر کارآفرینی است. او این روزها به عنوان یکی از روسای جشنواره و همایش کارآفرینی در حوزه کودک فعالیت می کند. پرهیزکار بر اهمیت برگزاری این نوع از جشواره ها و تأثیر گذاری کارآفرینی در صنعت کودک تأکید می کند. 

جهت دریافت متن کامل این گفت و گو می توانید به ماهنامه اجتماعی اقتصادی آینده روشن،سال دوم،شماره دهم، تیرماه 1396مراجعه فرمایید.

 

تاریخ : 1396/07/03