تجلیل از کارآفرینان حوزه کودک

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

سیویلیکا

مدیریت نوآوری در سازمان های آموزشی (به قلم آقای مهندس مرتضی پرهیزکار)

نقش و اهمیت سازمان ها و فعالیت های آوزشی در رشد و توسعه همه جانبه، یک پارچه، و متوازن کشورها، بخش های اقتصادی و مناطق مختلف در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی اغلب صاحب نظران مورد بررسی و تأکید قرار گرفته است. آموزش و سازمان های آموزشی مانند هر سازمان دیگری برای انطباق با شرایط محیطی، بهره مندی از پیشرفت های فناوری و همچنین پاسخ گویی به نیازهای متنوع و گسترده گروه های هدف به الگو و ابزار کارآمد نیاز دارند. استفاده از نوآوری به عنوان راهبرد اصلی در موفقیت سازمان های آموزشی به زیرساخت های مدیریتی، منابع انسانی و مجموعه ای از فرآیندها و عناصر مرتبط نیاز دارد که همه این موارد را می توان تحت عنوان کلی مدل مدیریت نوآوری در سازمان های آموزشی سازمان دهی کرد.

در همین راستا و جهت آشنایی بیشتر با این مدل نگاهی به مقاله مدیریت نوآوری در سازمان های آموزشی به قلم آقای مهندس مرتضی پرهیزکار خواهیم داشت.

 

تاریخ : 1395/11/29