تجلیل از کارآفرینان حوزه کودک

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

سیویلیکا

ششمین کنفرانس انجمن بین المللی شاخص های کودک
ششمین کنفرانس انجمن بین المللی شاخص های کودک تحت عنوان کودکان در جهانی از فرصت ها: نوآوری ها در پژوهش، سیاست و عمل در تیرماه 1396 (June 28_30,2017) در مونترال کانادا برگزار می شود.
این همایش دارای 10 محور اصلی و 13 زیر محور می باشد که محورهای اصلی به شرح زیر می باشند:
1. شاخص های متمرکز بر روندهای اجتماعی، سیاست ها و رفاه کودک
2. فقر، نابرابری و پژوهش رفاه کودک
3. نوآوری ها در طراحی تحقیق و سنجش
4. استفاده از داده های اجرایی در شاخص های کار کودک
5. مدل های عملی مبتنی بر شواهد
6. موضوعات جهانی در مورد سیاست ها، سنجش و رفاه کودک
7.شیوه های توسعه رفاه کودک
8. حمایت اجتماعی و نتایج آموزشی
9. رسانه های اجتماعی و رفاهی
10. شاخص های حقوق کودک
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت همایش به نشانی http://www.isci2017.org مراجعه نمایند.
تاریخ : 1395/08/26